“Personeel is uw grootste kapitaal,

gemotiveerd personeel is een groot goed  & 

gezond personeel is wat iedere werkgever wil”

Frequent verzuim

Alweer ziek…

Is één van uw medewerkers regelmatig ziek? Dan noemen we dat ‘frequent verzuim’.

Onderzoek heeft uitgewezen dat vaak kort ziek zijn vaak leidt tot langdurig ziekverzuim.

Het "dagje ziek zijn" van een werknemer wordt door veel werkgevers niet als een serieus probleem gezien. Het probleem van kortdurend verzuim zit echter in de herhaling.

"Ik houd ieder kwartaal een gesprek met frequent verzuimers en met resultaat"

Re-integratie

Een werkgever heeft, conform de Wet Verbetering Poortwachter, de plicht om medewerkers die uitvallen te begeleiden in hun re-integratieproces.

Re-integratie 1e spoor

Re-integratie 1e spoor betekent begeleiding van uw werknemer bij terugkeer in eigen (aangepast) werk of ander werk binnen uw bedrijf. Zowel u als werkgever als uw werknemer moeten zich inspannen om (volledige) werkhervatting mogelijk te maken.

Tijdens dit traject onderzoekt en adviseert WerkEssentie of er voor uw werknemer passende arbeid binnen uw bedrijf is.

Re-integratie 2e spoor

Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie.

Het kan soms al snel duidelijk worden dat uw zieke werknemer niet meer binnen uw bedrijf aan de slag kan. Als dit het geval is, dan dient zo spoedig mogelijk het zogenoemde re-integratie 2e spoor gestart te worden.

Spoor 2

Elk traject start met een persoonlijk intakegesprek.

"de klik" is belangrijk voor een succesvolle re-integratie. 

TRAJECTPLAN

Het traject is gericht op structurele (duurzame) werkhervatting en dit wordt vastgelegd in een trajectplan. Hierin worden de re-integratie belemmerende factoren, maar ook de kansen, in kaart gebracht.

VERBORGEN VERLIES

Gesprekken over verwerking van het verlies van de functie en van het ideaal. Leren denken in mogelijkheden. Een andere baan zoeken is geen eenvoudige opgave en brengt heel veel gevoelens en emoties met zich mee. Ik geef aandacht aan het verlies, zonder dit kan een anderen weg niet bewandeld worden

Outplacement

Soms is het niet mogelijk om bij je huidige organisatie te blijven werken of terug te keren naar je oude werkplek (bijvoorbeeld door ontslag, een onprettige verstandshouding op de werkvloer of onvoldoende doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf). Een outplacementtraject is gericht op het vinden van een nieuwe functie buiten de huidige organisatie, die past bij je persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het kan gaan om een tussenstap in je loopbaan, het re-integreren op de arbeidsmarkt na lange afwezigheid of de volgende stap in je carrière.

Binnen het outplacementtraject zoeken wij samen naar een andere werkomgeving, passend bij je ervaring, kwaliteiten en interesses.

Duur

De looptijd van een outplacementtraject is verschillend per kandidaat en hangt van veel zaken af. Iedere fase heeft een eigen aanpak en methodiek. De gesprekken vinden gemiddeld eens per twee weken plaats en duren ongeveer anderhalf uur.

Hoe lang het traject zal moeten lopen gaat in overleg